21.03.2019.
Menu główne
Aktualności
Strona główna
Firma
Oferta
Obiekty
Oferty zamian lokali
Przetargi
Centralny Rejestr Umów
Kontakt
Mapa witryny
Galeria
Logowanie
Gościmy
Statystyka

Położenie:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: "Odbiór i transport odpadów stałych" PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA z o.o.
05-200 WOŁOMIN, ul. ARMII KRAJOWEJ 34
tel/fax 787-75-95


ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200.000 EURO na:
Odbiór i transport odpadów stałych segregowanych i niesegregowanych pochodzących z gospodarstw domowych w budynkach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie, na terenie miasta Wołomin.CPV: 90500000-2, 90511000-2, 90511200-4, 90512000-9, 90513100-7, 90918000-5.

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie internetowej www.pk.wolomin.pl SIWZ można również odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój nr. 7, w godz. 9,00 – 14,00.
2.Termin realizacji zamówienia – od 01. 05. 2012r. do 30. 04. 2013r.
3.Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. pokój nr.1
4.Termin składania ofert upływa dnia 10. 04. 2012r. godz. 11.00
5.Wadium przetargowe nie jest wymagane.
6.Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10. 04. 2012r. godz. 11.15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Wołomin, Ar. Krajowej 34, II piętro pok. nr.1
7.Kryteria oceny ofert i ich waga
Cena usługi rocznej netto - 100 %
8.Termin związania z ofertą - 30 dni
9.Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
10.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust.1- 2 , spełniają wymagania Art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11.Podstawą do oceny spełnienia powyższych warunków będzie treść dokumentów oraz oświadczeń złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą.
12.Uprawnione do kontaktów z Oferentami są:
- Teresa Stojczyk (0-22) 776-35-07
- Maria Gmur (0-22) 776-35-07


Do pobrania
Zmieniony ( 16.09.2013. )