21.01.2021.
Menu główne
Aktualności
Strona główna
Firma
Oferta
Obiekty
Oferty zamian lokali
Przetargi
Centralny Rejestr Umów
RODO
Kontakt
Mapa witryny
Galeria
Logowanie
Gościmy
Statystyka

Położenie: Aktualności arrow Firma
Organizacja Przedsiębiorstwa Komunalnego
Działalność PDF Drukuj Email


Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 34 w Wołominie działa od 1.08.1991r.

Jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Wołomin , która powołała Spółkę do działalności na czas nieokreślony na podstawie umowy zawartej w PB Notarialnym O/Wołomin w dniu 13.06.1991 r. wpisanej do Rejestru Handlowego w Dziale B pod numerem 27794 .

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność usługowa , handlowa i produkcyjna polegająca między innymi na :

 • prowadzeniu usług w zakresie zarządu , utrzymania w tym konserwacji i remontów i eksploatacji obiektów mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Wołomin ,
 • prowadzenia usług w zakresie zarządu , utrzymania w tym konserwacji i remontów i eksploatacji obiektów mieszkalnych i użytkowych na terenie innych gmin ,
 • prowadzenie i organizacja targowisk ,
 • prowadzenie innych usług komunalnych .

   

Zmieniony ( 20.02.2008. )
 
Władze Spółki PDF Drukuj Email


Zarząd Spółki :


Adam Jaczewski - Prezes Zarządu


tel. sekretariat: (22) 787 75 95


Rada Nadzorcza:

Tomasz Błędowski - Przewodniczący RN
Joanna Rokicka
Mariusz Kądzielski


Zgromadzenie Wspólników:


Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne .

 • Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego , zaś jeżeli Zarząd tego nie uczyni w przepisanym terminie , prawo zwołania Zwyczajnego zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej .


 • Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników – z własnej inicjatywy , albo na wniosek Rady Nadzorczej lub
  Wspólników reprezentujących przynajmniej 1/10 - jedną dziesiątą kapitału zakładowego , zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników . Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w ciągu czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku , prawo zwołania tego zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej albo Wspólnikom reprezentującym przynajmniej 1/10
  -jedną dziesiątą części kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego .

Zmieniony ( 05.04.2019. )