22.02.2019.
Menu główne
Aktualności
Strona główna
Firma
Oferta
Obiekty
Oferty zamian lokali
Przetargi
Centralny Rejestr Umów
Kontakt
Mapa witryny
Galeria
Logowanie
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Statystyka

Położenie: Aktualności arrow Przetargi arrow Wykonywanie usług remontowych i konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej,sanitarnej i elektrycznej
Wykonywanie usług remontowych i konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej,sanitarnej i elektrycznej PDF Drukuj Email
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 5. 225.000 EURO pn:

Wykonywanie usług remontowych i konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, całodobowe usuwanie i zabezpieczanie awarii oraz wykonywanie innych czynności usługowych niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wołominie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 6, w godz. 900 – 1500 oraz na stronie internetowej zamawiającego http://www.pk.wolomin.pl/

1. termin realizacji zamówienia – sukcesywnie w ciągu 2 lat od dnia podpisania umowy.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:
- Ewa Wojtyńska 22 776-30-68
- Radosław Ufnal 22 776-30-68
3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, pokój nr 1
4. Termin składania ofert upływa dnia 12.04.2017 r. godz. 11.00
5. Wadium przetargowe nie jest wymagane
6. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.04.2017 r. godz. 11.15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o w pok. nr 6
7. Kryteria oceny ofert i ich waga
a) cena oferty - waga 60%
b) okres gwarancji na roboty remontowe - waga 15 %
c) czas reakcji na zgłoszenie awarii - waga 25 %
8. Termin związania z ofertą - 30 dni
9. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz ofert wariantowych
10.Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej.
11.Zamawiający nie planuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani przeprowadzenia aukcji elektronicznej
12.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
13.Podstawą do oceny spełnienia powyższych warunków będzie treść dokumentów oraz oświadczeń złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą.

Do pobrania:

Informacja

Pliki do pobrania

Zmieniony ( 12.04.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »