22.02.2019.
Menu główne
Aktualności
Strona główna
Firma
Oferta
Obiekty
Oferty zamian lokali
Przetargi
Centralny Rejestr Umów
Kontakt
Mapa witryny
Galeria
Logowanie
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Statystyka

Położenie: Aktualności arrow Przetargi arrow Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :"Wykonywanie usług remontowych w branży sanitarnej"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :"Wykonywanie usług remontowych w branży sanitarnej" PDF Drukuj Email
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA z o.o.
05-200 WOŁOMIN, ul. ARMII KRAJOWEJ 34
tel/fax /0-22/ 787-75-95

ogłasza przetarg nieograniczony
na:
WYKONYWANIE USŁUG REMONTOWYCH W TYM KONSERWACYJNYCH W BRANŻY SANITARNEJ WRAZ Z PRACAMI POINSTALACYJNYMI, CAŁODOBOWEGO USUWANIA I ZABEZPIECZANIA AWARII ORAZ WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI USŁUGOWYCH NIEZBĘDNYCH DO UTRZYMANIA W RUCHU INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W WOŁOMINIE
CPV 45.23.24.60-4

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 6, w godz. 900 – 1500

1.termin realizacji zamówienia – sukcesywnie w ciągu 1-go roku od dnia podpisania
umowy.
2.Uprawnieni do kontaktów z Oferentami są:
- Bożena Olender 22 776-30-68
- Ewa Wojtyńska 22 776-30-68
3.Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego, pokój nr 1
4.Termin składania ofert upływa dnia 25.06.2013 r. godz. 11.00
5.Wadium przetargowe nie jest wymagane
6.Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.06.2013 r. godz. 11.15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w pok. nr 1
7.Kryteria oceny ofert i ich waga
a) c e n a - stawka robocizny brutto - Rbrutto = (R+Kp+Z) - waga 95%
b) zmniejszenie wskaźnika narzutu kosztów
zakupu materiałów (Wkz) - waga 5%
9. Termin związania z ofertą - 30 dni
10. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz ofert wariantowych
11.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
i spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12.Podstawą do oceny spełnienia powyższych warunków będzie treść dokumentów oraz
oświadczeń złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą.

SIWZ
Zmieniony ( 04.06.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »