22.02.2019.
Menu główne
Aktualności
Strona główna
Firma
Oferta
Obiekty
Oferty zamian lokali
Przetargi
Centralny Rejestr Umów
Kontakt
Mapa witryny
Galeria
Logowanie
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Statystyka

Położenie: Aktualności arrow Przetargi arrow Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :"Wykonanie usług remontowych"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :"Wykonanie usług remontowych" PDF Drukuj Email
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA z o.o
05-200 WOŁOMIN, ul. ARMII KRAJOWEJ 34
tel/fax  22 - 787-75-95

ogłasza przetarg nieograniczony  na:
WYKONYWANIE USŁUG REMONTOWYCH  W TYM KONSERWACYJNYCH W BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ, CAŁODOBOWE USUWANIE I ZABEZPIECZANIE AWARII ORAZ WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI USŁUGOWYCH  NIEZBĘDNYCH DO UTRZYMANIA W RUCHU BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE  W WOŁOMINIE
CPV – 450 00000-7
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pokój nr. 6, w godz. 9.00 – 15.00

1.termin realizacji zamówienia – sukcesywnie w ciągu 1-go roku od dnia podpisania
      umowy.
2.Uprawnieni do kontaktów z Oferentami są:
-  Ewa Wojtyńska      22 -776-30-68
-  Bożena Olender    22 -776-30-68
3.Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego, pokój nr.1
4.Termin składania ofert upływa dnia  18.10.2013 r. godz. 10.00
5.Wadium przetargowe nie jest wymagane
6.Otwarcie ofert odbędzie się dnia  18.10.2013 r. godz. 10.15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w pok. nr.6
7.Kryteria oceny ofert i ich waga
a)  cena  -  stawka robocizny brutto - Rbrutto  =  (R+Kp+Z)              -          waga 95%
b) zmniejszenie wskaźnika narzutu kosztów
    zakupu materiałów (Wkz)                                                          -          waga  5%
9.  Termin związania z ofertą  -  30 dni
10. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz ofert wariantowych
11.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
      podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
      i spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12.Podstawą do oceny spełnienia powyższych warunków będzie treść dokumentów oraz
      oświadczeń złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą.

SIWZ

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »