Postępowanie o udzielenie zamówienia na :"Sprzątanie oraz zimowe utrzymanie targowiska"
RZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA z o.o.
05-200 WOŁOMIN, ul. ARMII KRAJOWEJ 34
tel/fax 787-75-95

zaprasza do składania ofert na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na :
„Sprzątanie oraz zimowe utrzymanie Targowiska położonego w Wołominie przy ul. 1 Maja”Do pobrania
Zmieniony ( 21.03.2016. )