Postępowanie o udzielenie zamówienia na : "Wykonywanie usług remontowych i konserwacyjnych"
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA z o.o.
05-200 WOŁOMIN, ul. ARMII KRAJOWEJ 34
tel/fax 787-75-95

zaprasza do składania ofert na realizację zadania o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na :

Wykonywanie usług remontowych i konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, całodobowe usuwanie i zabezpieczanie awarii oraz wykonywanie innych czynności usługowych niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wołominie.

SIWZ


Zmieniony ( 08.07.2016. )