Postępowanie o udzielenie zamówienia na :"Usługi kominiarskie"
RZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA z o.o.
05-200 WOŁOMIN, ul. ARMII KRAJOWEJ 34
tel/fax 787-75-95

zaprasza do składania ofert na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na :

Usługi kominiarskie w budynkach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie.

Ogłoszenie
SIWZ


Zmieniony ( 25.04.2016. )