Wynagrodzenie Zarządcy


już od 0,60 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku

 

Oferowany zakres usług: