Postępowanie o udzielenie zamówienia na : "Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA z o.o.
05-200 WOŁOMIN, ul. ARMII KRAJOWEJ 34
tel/fax 787-75-95

zaprasza do składania ofert na realizację zadania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na :

Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i drzwi balkonowych w lokalach komunalnych, w budynkach znajdujących się w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Wołominie

SIWZ
Zmieniony ( 08.07.2016. )