Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na : "Wykonywanie usług remontowych"
Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : " Wykonywanie usług remontowych i konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, całodobowe usuwanie i zabezpieczanie awarii oraz wykonywanie innych czynnośći usługowych niezbędnych do urztymania w ruchu budynków administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wołominie"  Postępowanie nr PK-DT/5/2017

Do pobrania