Handel przy cmentarzu w 2018 r.
Handel  przy  cmentarzu  w  2018 r.


Zasady przydzielania miejsc pod handel przy cmentarzu w Wołominie w dniach 31 października 2018 r. oraz 1 i 2 listopada 2018 r.:

1. Prowadzący handel w ubiegłym roku proszeni są o potwierdzenie rezerwacji zajmowanych w poprzednim roku miejsc w dniach od 1 do 8 października 2018 roku włącznie w Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o. o. w Wołominie, al. Armii Krajowej 34, II piętro, pokój nr 7 w godzinach:
    poniedziałek:    9:30 - 16:30
    wtorek-czwartek:     8:00 - 14:30
    piątek:     8:00 - 13:00.
2. Osoby mające zamiar podjąć handel przy cmentarzu po raz pierwszy, mogą ubiegać się o przydział wolnych stanowisk w dniach do 10 do 19 października 2018 roku w godzinach jak wyżej. Miejsca będą przydzielane według kolejności zgłaszających się osób.
3. Stawka opłaty dzierżawnej za 1 m2 miejsca handlowego pozostaje na poziomie 8,00 zł./m2 stoiska za każdy dzień.


Informacja telefoniczna:      22/ 787-75-95 lub 22/ 776-35-07.