Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
OGŁOSZENIE

W związku ze zmianą wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 kwietnia 2020 r. zostanie naliczona zaliczka za odbiór odpadów w wysokości 26,50 zł. za osobę miesięcznie.
Jednocześnie przypominamy, że wszyscy mieszkańcy budynku są zobowiązani do selektywnego gromadzenia odpadów.
W przypadku braku segregowania śmieci, będzie pobierana opłata w kwocie 53 zł. miesięcznie od każdego mieszkańca.
Dlatego też prosimy o rzetelne realizowanie tego obowiązku i potraktowanie go poważnie.

Administracja
Zmieniony ( 19.03.2020. )