Og這szenie o wynikach przetargu nieograniczonego na wyw霩 nieczysto軼i p造nnych
Wo這min, dn.29.08.2011  r.

 Nr spr. PK-DT/10/08/11                                                                                         

                 
O G O S Z E N I E
o wyniku przetargu


    W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówie Publicznych tj. Dz. U. Z 2004 r. nr 19 poz. 177 z pó幡iejszymi zmianami Przedsi瑿iorstwo Komunalne Spó趾a z o.o. w Wo這minie podaje do wiadomo軼i, 瞠 w wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wywóz nieczysto軼i p造nnych z posesji znajduj帷ych si w administracji Przedsi瑿iorstwa Komunalnego w Wo這minie wybrano  firm

„KOBE”
Bernarda Kotowska
Duczki, ul. My郵iwska 8
05-200 Wo這min

Zmieniony ( 30.07.2012. )