Og這szenie o przetargu nieograniczonego na:"Sprz徠anie i zimowe utrzymanie Targowiska Nr 1 "
OGΜSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Przedsi瑿iorstwo Komunalne Sp. z o.o.
05-200 Wo這min, ul. Ar. Krajowej 34
tel/fax 787-75-95
e-mail: pk@pk. Wolomin.pl


Zaprasza do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprz徠anie i zimowe utrzymanie Targowiska Nr 1 po這穎nego w Wo這minie przy
ul. 1-go Maja.


Szacunkowa warto嗆 zamówienia nie przekracza kwoty 21000,- EURO
Kody CPV : 90200000-9, 90111300-1,90121300-3, 90212000-6, 90213000-3
Kody odpadów: 20 01 01,20 01 02,20 01 39,20 03 01 ,20 03 02, 20 03 03.
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a odebra w siedzibie Zamawiaj帷ego, pokój nr 7 w godz. 9 00 – 14 00

Termin sk豉dania ofert up造wa dnia 08.05.2012r. do godz. 10 00. Oferty nale篡 sk豉da w siedzibie Zamawiaj帷ego przy ul. Ar. Krajowej 34 w Wo這minie pok. Nr 1

Publiczne otwarcie ofert nast徙i w dniu 08.05.2012r . o godz. 10 15 w siedzibie Przedsi瑿iorstwa Komunalnego w pok. Nr 1.

Osob uprawnion do kontaktów z Oferentami jest:
p. Teresa Stojczyk, tel. 776-35-07.
p. Marek Gosty雟ki, tel. 776-35-07.

Kryterium oceny ofert - cena 100%

Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych i wariantowych.

Termin realizacji zamówienia - 12 miesi璚y od daty podpisania umowy.

W przetargu mog wzi望 udzia Oferenci, którzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówie Publicznych i spe軟iaj wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstaw do oceny spe軟ienia powy窺zych warunków b璠zie tre嗆 dokumentów oraz o鈍iadcze z這穎nych przez Wykonawców wraz z ofert.


SIWZ
Zmieniony ( 16.09.2013. )