Og這szenie o wynniku przetargu na :"odbi鏎 i transport odpad闚 sta造ch"
OGΜSZENIE
o wyniku przetargu


W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówie Publicznych tj. Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z pó幡iejszymi zmianami,  Przedsi瑿iorstwo Komunalne Spó趾a z  o.o. w  Wo這minie podaje do wiadomo軼i, 瞠  w  wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: odbiór i transport odpadów sta造ch segregowanych i niesegregowanych, pochodz帷ych z gospodarstw domowych, w budynkach administrowanych przez Przedsi瑿iorstwo Komunalne Sp. z  o.o. w Wo這minie, na terenie miasta Wo這min wybrano ofert firmy:

Miejski Zak豉d Oczyszczania ul. ㄆkasiewicza 4
05-200  Wo這min


Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest najkorzystniejsza i uzyska豉 najwi瘯sz ilo嗆 punktów.

Zmieniony ( 16.09.2013. )