Og這szenie o wynniku przetargu na :"Wyw霩 nieczysto軼i p造nnych"
OGΜSZENIE
o wyniku przetargu


W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówie Publicznych tj. Dz. U.z 2004r. nr.19 poz.177, Przedsi瑿iorstwo Komunalne Spó趾a z o.o. w Wo這minie podaje do wiadomo軼i, 瞠 w wyniku przeprowadzonego w dniu 21.08.2012r. post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Wywóz nieczysto軼i p造nnych z budynków znajduj帷ych si w administracji Przedsi瑿iorstwa Komunalnego Spó趾a z o.o. w Wo這minie, wybrano ofert firmy:

„KOBE”
Bernarda Kotowska
Duczki, ul. My郵iwska 8
05-200 Wo這min


Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest najkorzystniejsza i uzyska豉 najwi瘯sz ilo嗆 punktów.


Zmieniony ( 16.09.2013. )