Postępowanie o udzielenie zamówienia na :"Usługi kominiarskie"
RZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA z o.o.
05-200 WOŁOMIN, ul. ARMII KRAJOWEJ 34
tel/fax 787-75-95


zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 EURO na:
USŁUGI KOMINIARSKIE W  BUDYNKCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ADMINISTRACJI PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA z o.o. W WOŁOMINIE.


SIWZ