Z A R Z Ą D Z E N I E NR 5/2015
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 5/2015

PREZESA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O. O.
W WOŁOMINIE
z dnia 22 lipca 2015 roku.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku- Kodeksu Pracy ( Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz 94 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

1. W Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Wołominie dla wszystkich pracowników ustanawiam dzień 31 sierpnia 2015 roku dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. 15 sierpnia 2015 roku, obniżające obniżające wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
2. W Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Wołominie dla pracowników na stanowiskach biurowych i administracyjnych ustanawiam dzień 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. 26 grudnia 2015 roku, obniżające obniżające wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
§ 2

W Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Wołominie dla pracowników na stanowiskach: Gospodarz domu, ustalam dzień wolny do odbioru:

- 24 grudzień 2015r (czwartek)
lub
- 31 grudzień 2015 r. (czwartek)
po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Działu w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu pracy Przedsiębiorstwa.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zmieniony ( 10.08.2015. )